Το ιστολόγιο

Το ιστολόγιο που δημιουργήσαμε είναι προφανές ότι συνδέεται με τις ανάγκες, τις στοχεύσεις και τις λειτουργίες της Ομάδας Μελέτης Σύγχρονης Ιστορίας του Νομού Βοιωτίας. Αυτό σημαίνει ότι αφορά στην παρουσίαση και προβολή του ιστορικού υλικού που η ομάδα διαθέτει, την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές της, τη χρήση του ως διαύλου ανατροφοδότησης με την ευρύτερη τοπική κοινωνία και  ως μέσου συγκέντρωσης ιστορικών μαρτυριών και τεκμηρίων που ένας αναγνώστης θέλει να διαθέσει στο ευρύ κοινό, αλλά και πεδίο συνεργασίας και διαλόγου με άλλες αντίστοιχες ομάδες, σε όμορες περιοχές ή και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ωστόσο, το ιστολόγιο αυτό δεν έχει τη φιλοδοξία να κινηθεί αποκλειστικά και μόνο σε τοπικά επίπεδα ή να περιοριστεί θεματολογικά και χρονολογικά μόνο στα πεδία με τα οποία ασχολείται αφεαυτού η Ομάδα. Αντίθετα, στη βάση της απαίτησης να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία για την ιστορία και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σε διεθνή και εθνική βάση στα πλαίσια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αλλά  και να συνομιλήσει με ένα ευρύτερο πανελλαδικό κοινό, το ιστολόγιο στοχεύει να επεκτείνει τα όρια των ενδιαφερόντων του τόσο σε γεωγραφικό, όσο και σε χρονικό επίπεδο, αλλά πιθανόν και σε θέματα υπερεθνικού ενδιαφέροντος. Στόχος μας είναι η ενημέρωση για ευρύτερα ιστορικά ζητήματα, πανελλαδικής αναφοράς, που αφορούν από τον Μεσοπόλεμο μέχρι και τη Μεταπολίτευση στην Ελλάδα ή για όψεις της διεθνούς ιστορικής εμπειρίας που επηρέασαν και την ελληνική ιστορία.

Για να εξυπηρετηθεί ο στόχος αυτός το ιστολόγιο απευθύνει πρόσκληση σε όσους μπορούν να συμβάλουν με πρωτότυπες, κυρίως, εργασίες και αναφορές για την ευρύτερη αυτή ιστορική ενότητα με άξονα πάντα τον ιστορικό λόγο και χρόνο. Όσες εργασίες υποβάλλονται θα αξιολογούνται από τη Συντακτική Επιτροπή του ιστολογίου και θα δημοσιεύονται. Όσες δεν κρίνονται δημοσιεύσιμες θα υπάρχει για αυτές έκθεση που θα απευθύνεται ιδιωτικά, με αλληλογραφία ή με mail, στον ενδιαφερόμενο και πάντως θα εξασφαλιστεί η πνευματική τους ιδιοκτησία. Για όλες τις εργασίες απαιτείται ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα που θα εκτίθεται παράλληλα με το δημοσιευμένο κείμενο.

Θεματικές ενότητες που θα μας ενδιέφεραν ιδιαίτερα είναι οι τοπικές και εθνικές εμπειρίες κινηματικής δράσης, ζητήματα ιστορίας που χρήζουν ανάγκη διαύγασης ( π.χ ο ρόλος του Στρατού ή των ξένων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, η υπόθεση Λαμπράκη, το εγχώριο κεφάλαιο και η Χούντα των Συνταγματαρχών κ.α), αναλύσεις ιστορικών εννοιών (όπως για παράδειγμα, το «Στιγμιαίο» έγκλημα της Χούντας, «Το Σχέδιο Περικλής» της δεκαετίας του 1950-60, το Σχέδιο «Μάννα» την περίοδο της Απελευθέρωσης, το «Σχέδιο Animals» της Κατοχής κ.α), ιστορικές βιογραφίες (ιδιαίτερα Καπετάνιων και επικεφαλής της Αντίστασης, η μορφών όπως ο Μπελογιάννης ή ο Μουστακλής και ο στρατηγός Οπρόπουλος κ.α), ζητήματα συνδεδεμένα με επιστημονικές διαμάχες (η «Αναθεώρηση» της ιστορίας, πατριωτισμός και εθνικισμός,  αποιδεολογικοποίηση του φασισμού κλπ).

Εκτός αυτών, πρόθεση μας είναι να διαχειριστούμε και την αναγραφή σχολίων και κριτικών που θα διατυπωθούν και πιστεύουμε ότι συμβάλουν στην ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

Το mail του ιστολογίου που έχει δοθεί ελπίζουμε να αξιοποιηθεί εκτεταμένα και συστηματικά

                                                         Η Ομάδα Διαχείρισης του Ιστολογίου

Advertisements