Αρχεία Βοιωτίας: Απόφαση συγκρότησης και λειτουργίας Επιτροπής Λαϊκής Υγείας στην επ. Λιβαδειάς

Εικόνα (3)

Advertisements

“Αφανής Εξόριστος Λόγος”: η ζωή και η δράση των πολιτικών εξόριστων στο στρατόπεδο του Αη – Στράτη 1947 – 1962 μέσα από την επιστολογραφία τους

Του Κώστα Αλεξίου


 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι προσωπικές επιστολές αποτελούν κατά κανόνα πρωτογενείς πηγές για τον ιστορικό. Επί δεκαετίες οι ιστορικοί έδιναν προτεραιότητα στα αρχεία της αλληλογραφίας προσωπικοτήτων  προκειμένου να μπορέσουν να αναπλάσουν το παρελθόν και να ερμηνεύσουν γεγονότα και καταστάσεις. Η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων πάντα χρησίμευε ως εργαλείο προκειμένου να φωτιστεί η δημόσια σφαίρα και η επιστολογραφία αποτελούσε την κύρια παραπληρωματική πηγή που θα οδηγούσε τον ιστορικό[1]. Συνέχεια

Ο ρόλος των ερημονησίδων και βραχονησίδων του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της εχθρικής Κατοχής και της Αντίστασης

Του Δημήτρη Σαραντάκου


Η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (ΕΔΙΑ) από το 2000 ήδη έταξε μεταξύ των στόχων της τη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής και κατά την Εθνική Αντίσταση οι ερημονησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου Πελάγους. Είναι προφανής η μεγάλη σημασία της διερεύνησης αυτής, από εθνικής σκοπιάς, σε μια περίοδο όπου τόσος θόρυβος γίνεται για το πού ανήκουν ορισμένες από τις νησίδες αυτές, τις οποίες σε όλη τη διάρκεια της εχθρικής κατοχής, τόσο το ελληνικό ναυτικό και οι αντιστασιακές οργανώσεις όσο και οι συμμαχικές δυνάμεις, τις χρησιμοποιούσαν ως τμήματα της υπό κατοχήν «Ελληνικής Πολιτείας» χωρίς οι εξ ανατολών γείτονες να διατυπώσουν την παραμικρή ένσταση. Συνέχεια

Το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Λάρισας

Του Αναστάσιου Αναστασίου


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η απελευθέρωση της χώρας από τα γερμανικά στρατεύματα (Οκτώβριος 1944) έθρεψε προσδοκίες κοινωνικής δικαιοσύνης, αποκατάστασης της τάξης και κάθαρσης από τα εγκληματικά εκείνα στοιχεία που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές πολιτικά ή  οικονομικά κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Παρά τη μεσολάβηση των Δεκεμβριανών, το κοινό αίσθημα έτρεφε έκδηλη εχθροπάθεια εναντίον όλων αυτών που επέδειξαν δοσιλογική συμπεριφορά και απεκόμισαν τεράστιες περιουσίες εις βάρος του ελληνικού λαού. Συνέχεια

Η στάση της Ε.Δ.Α. στο Κυπριακό κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.

Του Αδάμου Ζαχαριάδη


Η τετραετία 1955-1959 σηματοδοτείται από τον ένοπλο αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. που καταλήγει στην υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου βάσει των οποίων εγκαθιδρύεται το ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας έχει αφιερωθεί στη στάση του Α.Κ.Ε.Λ. κατά τη διάρκεια της τετραετίας με έμφαση στην αρχική καταδίκη της Ε.Ο.Κ.Α αλλά και στην απόρριψη των συνθηκών Ζυρίχης-Λονδίνου. Εντούτοις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι θέσεις της ελληνικής Αριστεράς, όπως αυτές διατυπώνονται στον πολιτικό λόγο της Ε.Δ.Α. Το Κυπριακό αναδεικνύεται σε προνομιακό πεδίο για την πολιτική ανάλυση της Ε.Δ.Α διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις και τα αιτήματά της. Βασική πολιτική θέση της Ε.Δ.Α. είναι ο αναπροσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και σε αυτό το πλαίσιο τοποθετούνται και οι θέσεις για το Κυπριακό.  Η Ε.Δ.Α. τάσσεται υπέρ του αιτήματος για ένωση και αναλαμβάνει τη διοργάνωση μεγάλων συλλαλητηρίων, μέσω των ριζοσπαστικοποιείται το ενωτικό αίτημα. Δεν διστάζει, μάλιστα, να ασκήσει δριμεία κριτική σε ελληνική και κυπριακή πολιτική ηγεσία, όταν θεωρεί ότι αυτές δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο πρόταγμα. Συνέχεια