Αρχεία Βοιωτίας:Διαταγή του γραφείου ειδικής ασφάλειας σχετικά με την ημερομηνία εισόδου και αποχωρήσεως των Ιταλικών και Γερμανικών στρατευμάτων

Βοιωτία 2

Advertisements