Λίγα λόγια για την ομάδα

Η Ομάδα Μελέτης Σύγχρονης Ιστορίας Ν. Βοιωτίας συγκροτήθηκε πριν από 2 περίπου χρόνια από ομάδα πολιτών της περιοχής, αναλογιζόμενη τα κενά που υπήρχαν στην ιστοριογνωσία του τόπου και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πεδίο διαλόγου με άξονα την ενίσχυση της ιστορικής συνείδησης των μελών της. Γιατί ο νόμος Βοιωτίας είναι από τις πολύ λίγες περιοχές της χώρας χωρίς τα δικά του Γενικά Αρχεία και χωρίς μια επαρκή παραγωγή ιστορικών εργασιών απομνημονευτικής ή ιστοριογραφικής φύσης.

Δεδομένου ότι ο νόμος έχει μια πλούσια ιστορία κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, εκατοντάδες θύματα  από πάσης φύσεως μορφές καταστολής-ανάμεσα και στις οποίες και ολοκαυτώματα δεκάδων οικισμών της περιοχής κατά τη διάρκεια της Κατοχής-αλλά και από πολιτικές διώξεις της μεταπολεμικής περιόδου, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να ανασυσταθεί το ενδιαφέρον για την ιστορία αυτή και να αναζητηθούν ίχνη και ιστορικά ντοκουμέντα που να διευρύνουν τα γνωστικά της όρια. Ταυτόχρονα, να εξοικειωθούν τα μέλη της με μεθόδους έρευνας, ανάλυσης, προβολής και αναδίφησης της ανθρώπινης μνήμης και περιγραφής των χαρακτηριστικών της.

Με βάση αυτή τη στοχοθεσία, η Ομάδα ξεκίνησε συνεδριάσεις μελέτης και ανάλυσης ιστορικών κειμένων και βιβλίων, επιδίωξε να συγκεντρώσει διαθέσιμα τεκμήρια (ημερολόγια, φωτογραφίες,  παλιά βιβλία και καταγραφές, αντικείμενα με ιστορική σημασία κ.α), αλλά κυρίως να εντοπίσει αρχειακές πηγές που αφορούσαν στην ιστορία της περιοχής, να εξασφαλίσει, κατά το δυνατόν, την αναπαραγωγή κάποιων από τις διαθέσιμες αυτές πηγές και να τις καταστήσει προσιτές στους ερευνητές, τους ιστοριοδίφες και το κοινό των κατοίκων της περιοχής. Αναζητά τα στοιχεία αυτά σε Γενικά Αρχεία όμορων νομών, σε εγχώριες αρχειοθήκες, σε κρατικούς οργανισμούς και στα Πρωτοδικεία της περιοχής. Μακροπρόθεσμα, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει τα υλικά αυτά σε έναν δικό της χώρο, που θα αποτελέσει εστία μελέτης και αξιοποίησης του υλικού αυτού, αλλά και χώρο πολιτιστικής αναφοράς.

Σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες των μελών της ομάδας αποτελεί  η καταγραφή μαρτυριών ανθρώπων που είχαν ρόλο ή και την εμπειρία της ζωής σε εποχές καθοριστικές για την ατομική και κοινωνικής ανάπτυξη του πληθυσμού της περιοχής. Ως τέτοιες εποχές κρίθηκαν η Κατοχή, ο Εμφύλιος και η μετεμφυλιακή περίοδος με τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις που επέφερε ως συνέπεια της οικονομικής εξέλιξης, της εσωτερικής μετανάστευσης και των συνεπειών της μεταπολεμικής κρίσης στις ζωές των ανθρώπων. Οι καταγραφές αυτές έγιναν με βάση  επιστημονικές προδιαγραφές επί τη βάσει και των αρχών της προφορικής ιστορίας και της «ιστορίας από τα κάτω», όπως εκτέθηκαν και αναλύθηκαν από επιστήμονες ιστορικούς.

Οι δραστηριότητες της ομάδας επεκτείνονται, εκτός από την καταγραφή,  και στην αξιοποίηση των υλικών και των πληροφοριών που συγκέντρωσε, και στις εκδηλώσεις που υλοποίησε και θα πραγματοποιήσει στο εγγύς μέλλον η Ομάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση εγγράφονται  οι δύο εκδηλώσεις που ήδη πραγματοποίησε, αυτή για την Απελευθέρωση της Λιβαδειάς από την γερμανική Κατοχή, τον Οκτώβριο του 2014,  70 χρόνια μετά,  αλλά και η εκδήλωση για τον Άρη Βελουχιώτη, τον Ιούνιο του 2015, επίσης 70 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Η επόμενη εκδήλωση θα αφορά σε μια επιστημονική διημερίδα που θα λάβει χώρα τον Μάρτιο του 2016 με θέμα της «Δομές Αυτό-οργάνωσης και Λαϊκής Εξουσίας στη Νεώτερη και Σύγχρονη Διεθνή Ιστορία,», εκδήλωση που θα αρθρωθεί και γύρω από ανάλογες εμπειρίες που έλαβαν χώρα την περίοδο της Κατοχής στο νομό.

Παράλληλα, στοιχειοθέτησε και το δικό της ιστολόγιο για να ενημερώνει το κοινό για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί, για να δίνει μια κάποια πρόσβαση σε αρχειακό υλικό που διαθέτει, να παρουσιάζει αξιοσημείωτες ιστορικές εργασίες και προβληματισμούς που αναπτύσσονται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, να διαλέγεται με το κοινό και να ανατροφοδοτείται από τις δικές του συμβολές. Εκεί θα παρουσιάζονται, όταν θα έχουν κινηματογραφηθεί, και οι εκδηλώσεις της.

Η Ομάδα λειτουργεί με τη λογική της συντροφικότητας και στηρίζεται στην κοινή θέληση και την εθελοντική συνεισφορά των μελών της. Χωρίς ιεραρχήσεις, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει ένα κοινό με διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτικούς προσδιορισμούς, με ποικιλία αναφορών, που θα ενστερνίζονται την κοινή διάθεση συνεισφοράς στην ανάξειξη της ιστορίας του νομού.

                                                    Η Ομάδα Μελέτης

Advertisements